top of page

בניין רכבת

עבודה משותפת עם המעצבים ניל ננר ואביחי מזרחי

העבודה מתייחסת לבית מנקודת מבט חברתית, ושואלת על הפערים שבין המרחב הפנימי המוגן והאישי והמרחב החיצוני והציבורי. חזית הבית המשותף מייצגת את הקונפליקט. היא יכולה להכיל מזגנים, סורגים, תריסים וטיח ברמת תחזוקה כזו או אחרת אך גם כביסה, עציצים וחפצים אישיים

bottom of page